Motoplast | Nova Pazova

Motoplast | Nova Pazova

  • Lokacija: Nova Pazova
  • Faza 1 – objekat proizvodnje, kula : 1.415,00 m2 (2022.)
  • Faza 2 – magacin : 4.454 m2 (2023.)
  • Godina gradnje: 2022-2023.
  • Generalni izvođač: