Luxury Tannery | Ruma

 

  • Lokacija: Ruma
  • Objekat: 1.000 m2
  • Godina gradnje: 2016
  • Generalni ugovarač: