Megaplast Jovanović | Nova Pazova

Megaplast Jovanović | Nova Pazova

  • Lokacija: Nova Pazova
  • Faza 1 – proizvodnja i magacin: 3.764,00 m2 (2022.)
  • Faza 2 – magacin: 2.380 m2 (2023.)
  • Godina gradnje: 2022-2023.
  • Generalni izvođač: