Kompanija „Letač“ poseduje zemljište i industrijske objekte namenjene za prodaju i iznajmljivanje.

Sve lokacije su u okviru uređenih industrijskih zona.