• Lokacija: Stara Pazova
  • Objekat: 1.800 m2
  • Godina gradnje: 2018
  • Generalni ugovarač:

Ireks | Stara Pazova