Status Changes

UGOVOR O STATUSNOJ PROMENI IZDVAJANjE UZ PRIPAJANjE

DEOBNI BILANS „LETAČ“ doo Inđija

SPISAK ČLANOVA DRUŠTVA PRENOSIOCA, NOMINALNA VREDNOST NjIHOVIH UDELA U DRUŠTVU STICAOCU I NOMINALNA VREDNOST UDELA KOJE STIČU U DRUŠTVU STICAOCU

UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA LETAČ HOLDING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INĐIJA

SAGLASNOST ČLANOVA PRIVREDNOG DRUŠTVA MG Precast ZA PRENOS UDELA U STATUSNOJ PODELI

UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

ODLUKA SKUPŠTINE DRUŠTVA LETAČ DOO INĐIJA

ODLUKA SKUPŠTINE DRUŠTVA LETAČ HOLDING DOO INĐIJA