• Objekat : 2.000 m2
  • Godina gradnje: 2008
  • Generalni ugovarač:

ICM Electronics | Platičevo

Proizvodna hala sa upravnim delom prve fabrike robota u Srbiji, igrađena u skladu sa standarima EU.