Blog

Home Blog

Potrebno pojačanje

POTREBNO POJAČANJE Pozicija: Inženjer tehničke pripreme Konkurs je otvoren za inženjere građevine, arhitekture ili tehničare sa iskustvom i naprednim znanjem u programima kao što su MS OFFICE i AutoCad. Radni zadaci ovog mesta podrazumevaju analizu cena i izradu ponuda, prikupljanje...

Privodi se kraju skladišni kompleks sa terminalom za pretovar robe „LETAČ“

Skladišni kompleks sa terminalom za pretovar robe „Letač“, je naš novi projekat, koji će početi sa radom u trećem kvartalu 2021. godine. U pitanju je skladište na površini od 29.770 m2, u okviru koga se nalaze dva industrijska koloseka dužine...

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

SRP: Danas, na Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, kompanija „Letač“ kao i uvek, akcenat stavlja na bezbednost. ENG: Today, on the World Day for Safety and Health at Work, the company „Letač“, as always, pays special attention to...

Ponovna upotreba sirovina kao primer dobre korporativne prakse

Kompanija Letač se, tokom svoje dvodecenijske istorije, može pohvaliti ne samo uspešnim projektima, nego i sa čvrstim stavom ka očuvanju resursa i životne sredine. Kao i svakoj građevinskoj firmi, nameće nam se i odgovornost prema negovanju prirode, koju na nivou...

Bezbednost i zaštita na radu

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) je na putu ka Skupštini Srbije. Potrebno je samo da se ova institucija formira posle majskih izbora i Zakon će ući u proceduru donošenja. Nove mere se uvode, a posebno će...