Terra Invest | Šimanovci

Za izgradnju poslovnog objekta za Terra Invest u Šimanovcima angažovana je kompanija „Letač“. Objekat ima površinu od 2.800 m2. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom.

Faza 1

Faza 2