Terminal za pretovar robe „LETAČ“

Terminal za pretovar robe „LETAČ“

Skladišni kompleks sa terminalom za pretovar robe „Letač“, je naš novi projekat, koji će početi sa radom u trećem kvartalu 2021. godine. U pitanju je skladište na površini od 29.770 m2, u okviru koga se nalaze dva industrijska koloseka dužine 391 i 274 m, namenjeno skladištenju kontejnera i kolske robe, sa izvlačnim kolosekom od 97 m. Ovo će biti veoma ključno čvorište kada je u pitanju logistika šinskog saobraćaja u regionu, koje je dato u zakup iskusnom klijentu iz ove branše. U kompleksu „Letač“ pored otvorenog prostora namenjenog skladištenju gore navedenog, nalazi se i upravna zgrada površine 545m2, kao i skladišni objekat površine 3560m2. Objekat se nalazi u Inđiji, neposredno uz objekat glavne železničke stanice.