• Lokacija: Novi Sad
  • Objekat: 24.100 m2
  • Godina gradnje: 2020
  • Generalni izvođač:

Savacoop | Novi Sad