PVF Traders | Šimanovci

 

  • Lokacija: Šimanovci
  • Objekat: 6.400 m2
  • Godina gradnje: 2020
  • Generalni ugovarač: