Motoplast | Nova Pazova

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta.

 

  • Lokacija: Nova Pazova
  • Godina gradnje: 2020
  • Generalni ugovarač: