• Lokacija: Krčedin
  • Objekat: 12.000 m2
  • Godina gradnje: 2018
  • Generalni ugovarač:

MK Group | Krčedin

Izgradnja upravne zgrade i hladnjače sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom