Mitas | Ruma

Izgradnja skladišnog objekta sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom.

  • Lokacija: Ruma
  • Objekat: 4.400 m2
  • Godina gradnje: 2014
  • Generalni ugovarač: