MIND LSS | Kragujevac

MIND LSS | Kragujevac

  • Lokacija: Kragujevac
  • Objekat: 15.144,43 m2
  • Godina gradnje: 2023.
  • Generalni ugovarač: