MIND LSS | Kragujevac

  • Lokacija: Kragujevac
  • Objekat: 15.000  m2
  • Godina gradnje: 2023/2024.
  • Generalni ugovarač: