Megaplast-Jovanović | Nova Pazova

Megaplast-Jovanović | Nova Pazova

 

  • Lokacija: Nova Pazova
  • Objekat: 2.800 m2
  • Faza 1: 1.311,89 m2
  • Faza 2: 2.460, 91 m2
  • Godina gradnje: 2021
  • Generalni ugovarač: