• Lokacija: Kikinda
  • Objekat: 5.000 m2
  • Godina gradnje: 2016
  • Generalni ugovarač:

Mecafor | Kikinda

Izgradnja proizvodne hale sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom