• Lokacija: Kikinda
  • Objekat: 2.800 m2
  • Godina gradnje: 2017
  • Generalni ugovarač:

Le Belier

Izgradnja proizvodne hale sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom