ICM Electronics | Platičevo

Proizvodna hala sa upravnim delom prve fabrike robota u Srbiji, igrađena u skladu sa standarima EU.

  • Lokacija: Batajnica
  • Objekat: 2.000 m2
  • Godina gradnje: 2008
  • Generalni ugovarač:  ✔