Fashion Outlet Park | Inđija

Prvi autlet centar u Srbiji, kapaciteta 65 prodavnica i 1200 parking mestaIzvođenje građevinskih radova u saradnji sa Energogroup.

  • Lokacija: Inđija
  • Objekat: 25.000 m2
  • Spoljno uređenje: 62.500 m2
  • Godina gradnje 2011-2012.
  • Podizvođač: