Drina | Nova Pazova

Drina | Nova Pazova

Preduzeće „Drina“ ukazalo nam je poverenje na poslovima izgradnje hale od 6.500 m2. Radovi teku po planiranoj dinamici.