Delhaize | Stara Pazova

Izgradnja distributivno – logističkog centara sa saobraćajnicama i pratećom infrastrukturom. Izvođenje građevinskih radova u saradnji sa Arxicon.

 

  • Lokacija: Stara Pazova
  • Objekat: 80.000 m2
  • Spoljno uređenje: 80.000 m2
  • Godina gradnje: 2013-2014.
  • Podizvođač: