Cablex | Platičevo

 

  • Lokacija: Platičevo
  • Objekat: 5.200 m2
  • Godina gradnje: 2019
  • Generalni ugovarač: