Albon I Ruma
  • Lokacija: Ruma
  • Objekat: 2.550 m2
  • Godina gradnje: 2019
  • Glavni izvođač:

Albon I Ruma