Bezbednost i zaštita na radu

Bezbednost i zaštita na radu

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) je na putu ka Skupštini Srbije. Potrebno je samo da se ova institucija formira posle majskih izbora i Zakon će ući u proceduru donošenja. Nove mere se uvode, a posebno će građevinske firme imati posla sa prilagođavanjem.

Prema prethodnom zakonu, ukoliko se primeti neka nepravilnost, zatvara se taj deo gradilišta. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi ovlašćenja inspektorima da zatvore gradilište u celosti. Naravno, to je drakonska kazna sa kojom kompanija Letač neće imati susreta – kaže osoba zadužena za kontrolu bezbednosti i zaštite na radu na gradilištima kompanije Letač Nenad Miodrag. – Sa druge strane, biće potrebno prilagođavanje, gde je obuka zaposlenih jedan od najvažnijih segmenata zaštite na radu.

Kompanija Letač je i do sada vodila brigu o zaposlenima. Svaki novi radnik je prolazio kroz process edukacije pre nego što zauzme radno mesto.

„Zaposleni u Letaču prvo moraju da prođu teorijsku obuku i da budu upoznati sa svim rizicima koji postoje na toj poziciji, a zatim se radi test iz BZR-a. Posle uspešnog polaganja, slede praktična obuka i testiranje pred mentorom i tek kada novozaposleni dobije prolaznu ocenu, može početi da radi“ – objašnjava Miodrag. – Naravno, kada se uvede novi standard, održava se dodatna obuka od strane stručnjaka.

Da je sve po propisima, govori i statistika


Poslednja nezgoda na radu na gradilištima kompanije Letač zabeležena je prošle godine, a pre toga 2017. To je odličan, gotovo neverovatan podatak, imajući u vidu koliko je poslova i projekata završeno u ovom periodu. Nastradalih, na sreću, nije bilo. Ipak, to nije samo do obuke, već do niza drugih činilaca koji kompletno utiču na bezbednost na gradilištima.

Kada je u pitanju ova sfera, kompanija Letač je unajmila profesionalnu agenciju koja se bavi poslovima BZR-a. Stručnjak iz ove oblasti svakodnevno kontroliše bezbednost na gradilištima, čime se vrši interna provera pridržavanja uputstava i sigurnosti radnika. Naravno, treba pomenuti da građevinska firma poseduje i sve potrebne standarde iz oblasti BZR-a.

ISO 45001, prethodno OHSAS 18001

ISO 45001, prethodno OHSAS 18001, u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, je najvažniji standard, a pokriva, da kažemo ukratko, papirološku stranu – obrasce, formulare, kao i načine obuke radnika u cilju opšte zaštite i bezbednosti, te reagovanje u kritičnim situacijama.  Zbog čega je ovo jedan od najvažnijih standarda? Jer se primenjivanjem ISO 45001:2018 aktivno smanjuju opasnost i rizik na radnom mestu. Ultimativni cilj je bolji fokus radnika, sa naglaskom na fizičko, ali i mentalno zdravlje – ističe Miodrag i dodaje: – Takođe, kompanija Letač poseduje i standard koji reguliše zaštitu životne sredine, ne samo radnika (ISO 14001:2013).

Novi Zakon će doneti i nove mere BZR.

Kompanija Letač se trudi da drži korak sa svim trendovima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, da izabere najbolje novitete i da izvrši implementaciju istih u što kraćem roku. Novi Zakon o BZR-u je neko vreme u proceduri, te su sve ozbiljne firme već spremne za nove mere koje on donosi.

Modernizacija postojećih standarda je definitivno prioritet, te će poslednje verzije biti implementirane i u zakonskoj regulativi, zaključuje Nenad Miodrag.