Fashion Outlet Park

zutalinija2
Prvi autlet centar u Srbiji, kapaciteta 65 prodavnica i 1200 parking mestaIzvođenje građevinskih radova u saradnji sa Energogroup.
Lokacija: Inđija
objekat: 25.000 m2
spoljno uređenje: 62.500 m2
godina gradnje: 2011 – 2012
Podizvođač check